Predstavljamo Vam nekaj povezav, na katerih lahko tudi v tem času spremljate slovensko umetnost in kulturo.

datum: 10.04.2020

kategorija: Aktualno

Drage prijateljice in prijatelji slovenske umetnosti in kulture! Predstavljamo Vam nekaj povezav, na katerih lahko tudi v tem času spremljate slovensko umetnost in kulturo.

Mladinsko Theatre/gledališče:
https://mladinsko.com/en/news/155/our-programme-is-moving-online/ 

SNG Drama Ljubljana:
https://www.drama.si 

Mestno gledališče ljubljansko:
https://www.mgl.si/sl/novice/gledalisce-na-spletisce/ 

SNG Drama in balet Maribor:
https://www.sng-mb.si/program/ 

Lutkovno geldališče Ljubljana/Ljubljana Puppet Theatre:
http://www.lgl.si/en/ 

Lutkovno gledališče Maribor/Maribor Puppet Theatre:
https://www.lg-mb.si/en/ 

Mestni muzej Ljubljana/City Museum of Ljubljana:
https://mgml.si/sl/mestni-muzej/ 

Narodni muzej/National Museum of Slovenia:
https://www.nms.si/si/ 

Moderna Galerija/Museum of Modern Art Ljubljana:
http://www.mg-lj.si/si/razstave/2814/mgmsum-od-doma/ 

Narodna galerija/National Gallery of Slovenia:
https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija